top of page

sted


Med udstillingen sted præsenterer Galleri Nexus de fire sønderjyske samtidskunstnere Saskia Sutherland, Timo Andersen, Eskild Beck og Dan Thuesen.


Udstillingens titel er en bogstavleg med kunstnernes navne, men henviser samtidigt til et fællestræk hos de fire kunstnere. De er nemlig alle opvokset i Sønderjylland, og alle har de i en periode været væk herfra, for at leve, dygtiggøre sig og finde inspiration. De er også igen vendt tilbage for at bo og arbejde i det sønderjyske.
 

Udstillingstitlen henviser ligeledes til det tvetydige forhold, som et moderne menneske har til det fysiske sted.
Siden renæssancen har det moderne projekt nemlig handlet om menneskets frisættelse fra alle slags bindinger. Hvor mennesket tidligere ifølge religionen først virkeligt blev sat fri i det hinsides, så har det moderne projekt ført til en uendelig stræben i den foreliggende verden efter frisættelse fra alle bindinger, herunder også afhængigheden af og bindingen til stedet.


Hvordan bliver menneskets forhold til verden, når vi til stadighed arbejder på at frigøre os mere og mere fra den?
Den franske filosof Jean Jacques Rousseau formulerede allerede 1762 dette moderne problem, da han skrev 'Mennesket fødes frit og det er (dog) overalt i lænker'.

 

Mens den moderne frisættelses-idé eller de mange selvbenævnte moderne ’verdensborgere’, således ikke har kunnet frigøre mennesket fra dets grundlæggende binding til tid og sted, har man i stedet defineret et ’stedernes hierarki’, hvor nogle steder bliver mere 'vigtige' eller ’rigtige’ end andre. Dette sker, når man bestemmer et sted som centrum, hvorved alle andre steder per automatik bliver til periferien.     
Især den moderne vestlige verdens uendelige stræben efter frisættelse fra stedet har således betydet, at der i dag findes lige så mange centre og periferier, som der findes mennesker, og man kan spørge, om resultatet af århundreders frisættelses-bestræbelser er den totale isolation af det enkelte moderne individ?
 

Et specifik steds betydning for kunstneren eller et kunstværks kvalitet kan næppe afgøres objektivt.
Man skal med udstillingen ’sted’ heller ikke forvente entydige svar på modernitetens udfordringer. Til gengæld kan kunst meget vel tjene som en katalysator for den subjektive og ofte svære opgave, det er at være dig - et moderne menneske - på netop dette bestemte sted i historien og i verden.

 

’Sted’ kan ses den 4. februar - 10. marts, hver onsdag og søndag klokken 13-17, i det lille sted Hans Falcks Hus, i Aabenraa - langt fra Europas store kunstcentre!

bottom of page